wij respecteren jouw privacy

Je bent clublid van thelocalGym. Dit kan zowel met als zonder actief lidmaatschap. Jouw gegevens zijn én blijven jouw persoonsgegevens. Jouw privacy is ons vertrekpunt.

Transparant
We leggen je duidelijk uit hoe we jouw gegevens verzamelen en waarvoor we die gebruiken.
Veilig
We gebruiken jouw gegevens, goed beveiligd, alleen voor onze diensten. We delen jouw gegevens niet met derden voor hun marketingdoeleinden, behalve als we jouw expliciete toestemming hebben.
Keuze & controle
Jij bepaalt of we uw gegevens voor extra diensten mogen gebruiken. Jij kunt jouw gegevens over deze diensten wijzigen of verwijderen.
Innovatief & open
We blijven bedenken hoe we jouw privacy kunnen verbeteren en staan open voor suggesties en vragen.

PRIVACY STATEMENT versie oktober 2018
De nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), geeft je een aantal rechten om jouw persoonsgegevens ook zelf beter te beschermen en te beheren.

Bescherming van uw gegevens
De melding is erop gericht jou informatie te verstrekken over jouw rechten en vrijheden die je kunt laten gelden ten opzichte van de manier waarop wij gebruik maken van jouw persoonlijke gegevens. De overeenkomst beschrijft ook de maatregelen die we nemen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen.

Doel van verzamelen van uw gegevens
Nadat jij met toestemming jouw gegevens aan ons verstrekt hebt, gebruiken we deze om je van onze diensten en faciliteiten gebruik te laten maken. Persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de volgende diensten; aanvragen proefles/periode, aanmelden lidmaatschap, opname in leden administratie, informatie verstrekking over producten, diensten en evenementen,deelname aan clubactiviteiten en evenementen, betalingen lidmaatschap, mutaties lidmaatschap, klachten en opzeggen lidmaatschap.

Type & opslag van jouw gegevens
De gegevens die wij opvragen zijn onder te verdelen in de volgende categorieën
1. naam
2. N.A.W. gegevens
3. lidmaatschap
4. bankgegevens
5. bezoekdata aan de club
6. fysieke-, (beperkte) medische- & testgegevens
We bewaren jouw gegevens in geautomatiseerde systemen van bedrijven met wie wij een verwerkers overeenkomst hebben.

Veiligheid & Vertrouwelijkheid van jouw gegevens
thelocalgym B.V.  neemt gepaste maatregelen om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van jouw persoonlijke gegevens te garanderen. In het bijzonder om te vermijden dat ze vervormd of beschadigd worden, of dat niet toegelaten derden toegang krijgen tot jouw persoonlijke gegevens.

Jouw persoonsgegevens verwijderen (vergetelheid)
Je kunt ons onder bepaalde omstandigheden verzoeken om jouw gegevens uit onze systemen te verwijderen, door aan de receptie van de gym het serviceformulier in te vullen. Dit heeft wel tot gevolg dat we onze diensten en producten niet langer aan jou kunnen leveren. Mail ons op service@thelocalgym.nl en we verwijderen jouw gegevens.